Kändis

Vem är AT&T Girl och vilka andra skådespelarspelningar har hon haft?