Kändis

Vad har Amanda Gorman gjort sedan hon blev den första poeten?