Kändis

Vad är Sofia Vergaras nettovärde och hur upprätthåller hon det?