Kändis

Hur rika är Olsen-tvillingarna? 10 sätt de fick sitt nettovärde på 500 miljoner dollar