Tv Program

Hur NBC:s nya show 'Ordinary Joe' förändrar representation av funktionshinder