Kändis

Hur John Cenas nettovärde har förändrats sedan han fick rollen som 'fredsskapare'.