Kändis

Här är hur mycket 'Superman' Christopher Reeves barn är värda idag