Kändis

Så här har Lil' Kims nettovärde sjunkit till $500 000